KNJAŽEVSKO - SRPSKI TEATAR, Kragujevac
24 - 26. oktobar 2019. godine u 20:00 časova 

ULAZNICE

KOMPLETI ULAZNICA
3 dana, 7 koncerata

2.500,00 rsd

DNEVNE ULAZNICE
 24. oktobar 2019.

1.000,00  RSD 

 25. oktobar 2019.

1.000,00  RSD 

 26. oktobar 2019.

1.000,00  RSD 

PRODAJNA MESTA