ZASTAVINA BAŠTA, Kragujevac
05 - 06. septembar 2020. godine u 20:00 časova