KNJAŽEVSKO - SRPSKI TEATAR, Kragujevac
24 - 26. oktobar 2019. godine u 20:00 časova 

IJFK galerija 2019.

Big Band RTS

Osnovan je 1948. godine pod imenom Zabavni orkestar Radio Beograda u formaciji revijskog orkestra, da bi 1954. godine odvajanjem gudačkog ansambla započeo rad kao veliki džez orkestar (Big Bend).