KNJAŽEVSKO - SRPSKI TEATAR, Kragujevac
24 - 26. oktobar 2019. godine u 20:00 časova 

IJFK galerija 2019.